XXXIV. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny – 2023/2024

FELHÍVÁS

A verseny célja: elősegíteni a biológia iránt érdeklődő diákok szakmai fejlődését, Herman Ottó munkásságának megismerését és a természeti értékek feltárását.

Célcsoport:    Az alapiskolák 7. és  8. évfolyamos tanulói, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 2. és 3. évfolyamos tanulói

(a két évfolyam tanulói egy kategóriában versenyeznek)

 

A verseny kiírója: a Magyar Természettudományi Társulat (MTT)

A MTT versenykiírás az alábbi címen elérhető:

http://mtte.hu/sites/default/files/Herman_versenykiiras_2023_2024.pdf

 

A verseny felvidéki koordinátora: a Mentor  Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT)

A verseny felvidéki fordulójának szervezői:

Mgr. Csákvári Zoltán, Katona Mihály Alapiskola, Búcs, cszkarva@gmail.com

Mgr. Győző Andrea, Katona Mihály Alapiskola, Búcs, kmaibucs@gmail.com

 

A jelentkezés ideje és módja:

Az iskola jelentkezési lapját 2024. január 26-ig kérjük kitölteni a

https://forms.gle/QSZAAZJEyWFryEdE7  címen

(A tanulókat még nem kell benevezni, csak az iskolák jelentkezését várjuk.)

 

A verseny fordulói, időpontjai, menete:

  1. Iskolai forduló (írásbeli)
  2. Felvidéki forduló (írásbeli)
  3. Kárpát-medencei döntő (írásbeli, szóbeli, terepgyakorlat)

 

  • Iskolai forduló

Az iskolai fordulót az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a továbbjutók adatainak megküldése a felvidéki versenyfelelősöknek. Az iskolai fordulók megvalósításának határideje 2024. március 12. Az iskolai és a felvidéki forduló ismeretanyagát, illetve az iskolai versenyfeladatokat, a szaktanárok az iskolák bejelentkezése után e-mailben kapják meg a felvidéki versenyszervezőktől. Az iskolai fordulóból évfolyamonként 2-2 tanuló nevezhető a felvidéki fordulóra.

Nevezési határidő a felvidéki fordulóra: 2024. március 15.

 

 

 

 

 

 Az iskolai forduló felkészülési anyaga:

– Hazánk legjellemzőbb életközösségei

o főbb fás társulások a Kárpát-medencében

– Ökológiai alapismeretek

o élőlények és környezetük

o szerveződési szintek

o kölcsönhatások az életközösségekben

o táplálkozási szintek

o anyagáramlás az életközösségekben

– Globális környezeti problémák

o víz-, levegő-,talajszennyezés

o Földgömb, Természetbúvár kijelölt, honlapról később letölthető cikk

 

  • Felvidéki forduló

 

Időpont, helyszín: 2024. április 30-án a Katona Mihály Alapiskolában, Búcson 

A benevezett versenyzők az MTT  által összeállított központi feladatlapot töltik ki. A felvidéki forduló ismeretanyagát az iskolák bejelentkezése után kapják meg a szaktanárok. A felkészülést szolgálják az előző évek versenyeinek feladatsorai és megoldásai, illetve Herman Ottó munkássága, melyet az érdeklődő diákok és pedagógusaik a www.mtte.hu honlapon találnak meg.

 

A felvidéki forduló ismeretanyaga:

– Hazánk legjellemzőbb életközösségei

o főbb fás társulások a Kárpát-medencében

o vízi, vízparti társulások

– Ökológiai alapismeretek

o élőlények és környezetük

o szerveződési szintek

o kölcsönhatások az életközösségekben

o táplálkozási szintek

o anyagáramlás az életközösségekben

– Globális környezeti problémák

o víz-, levegő-,talajszennyezés

o ember, mint környezeti tényező

– Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Az idei évben a Kiskunsági Nemzeti Park https://magyarnemzetiparkok.hu/npi/kiskunsagi-nemzeti-park/ és az Őrségi Nemzeti Park  https://magyarnemzetiparkok.hu/npi/orsegi-nemzeti-park/

– Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: https://tbuvar.hu/fooldal/verseny/Herman_pdf_2012/eletut.pdf

– Földgömb, Természetbúvár kijelölt, honlapról később letölthető cikk.

 

A versenyt jelenléti formában tervezzük megtartani. A távolabbról érkező versenyzőknek szállást, étkezést, szakmai programokon való résztvételt tudunk biztosítani (tudományos ismeretterjesztő előadás, foglalkozás, este csillagászat).

A felvidéki versenybe bekapcsolódó diákok számára a MENTOR TT szakmai online versenyfelkészítőt és konzultációs lehetőséget biztosít március elején, a sikeres diákok tanulmányúton vehetnek részt.

 

  • Kárpát-medencei döntő
  1. június 7-8-9 (péntek, szombat, vasárnap) a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

A felvidéki forduló első két helyezettje utazhat a kárpát-medencei döntőre, illetve a tehetségtáborba.

A Kárpát-medencei döntő három fordulóból áll:

             kiselőadás (szóbeli) – 25 pont,

             elmélet (írásbeli) – 70 pont,

             terepgyakorlat – 85 pont

Kiselőadás: Az 5 perces kiselőadás témája lehet a természetben végzett saját megfigyelés vagy szakköri munka keretében végzett környezet-természetvédelmi tevékenység, terepi vizsgálódás, amiben a tanuló aktív szereplőként részt vett. A választott terület bemutatásának szemléltetése prezentációval (fényképpel, rajzzal, diagrammal, videóval stb.) történhet. Projektor használata biztosított. Az előadás témáját/címét az MTT-be, az mtt.versenyek@mtt.t-online.hu e-mail címére kell elküldeni. Határidő: 2024. május 13. Terepgyakorlat a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban. A feladatok megoldása a terepen elhangzott információk alapján történik.

A felkészítő tanárok és a diákok számára is ajánljuk, hogy a Magyar Természettudományi Társulat honlapján ismerkedjenek meg az előző évek versenyfeladataival, ahol a feladatok megoldásaiba is betekintést nyerhetnek.

 

Szeretettel várjuk a verseny iránt érdeklődő minden kedves tanulót és kollégát!

https://forms.gle/QSZAAZJEyWFryEdE7

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Next Post

XXXII. Teleki Pál Kárpát-Medencei Földrajz-Földtan verseny - 2023/2024

ked jan 2 , 2024
FELHÍVÁS A verseny célja, tartalma, hozadéka: A Verseny célja a természettudományok, azon belül a földrajz és a földtan iránt érdeklődő diákok számára lehetőséget biztosítani a szakmai fejlődésre és a tananyagon túl terjedő tudás megszerzésére, tehetségük kibontakoztatására. Célcsoport: a magyarországi és határon túli magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves (7. és  8. […]