Exkurzia talentovaných žiakov do Banskej Štiavnice

Nezisková organizácia Mentor TT celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Galante dňa 29.5. 2023 organizovala exkurziu pre talentovaných žiakov v oblasti bádateľských činností v spoločenskovedných a prírodovedných disciplínach a ich mentorov do Banskej Štiavnice a jej okolia.

Na exkurzii sa zúčastnili žiaci zo základných a stredných škôl z okresov Galanta a Dunajská Streda. Trasa autobusu viedla z D. Stredy cez Galanty do B. Štiavnice a späť. Celkový počet účastníkov bol 29.

Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia sú zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO umožnilo organizátorom exkurzie ponuknúť talentovanej mládeži širokú škálu pestrých zaujímavostí. Účastníci exkurzie ako prvé navštívili Banícke múzeum v prírode, náučnú geologickú expozíciu, expozíciu banských strojov, štôlňu Bartolomej a Tajch Veľkú Vodáreňskú. Po obedňajšej prestávke sa začala pešia túra, ktorá viedla v historickej časti mesta.

Cenné informácie o kultúrno-historických aspektoch účastníkom podal sprievodca p. Á. Korpás. Počas našej pešej túry okrem iného sme navštívili Starý zámok, budovy a zaujímavostí Námestia Svätej Trojice, prešli sme botanickou záhradou k budove bývalej slávnej Baníckej a lesníckej Akadémie. Účastníci odtiaľ sa vydali na Kalváriu, k tejto dominante na kopci Ostrý vrch, ktorá v súčasnosti je jednou z najnavštevovanejších pamiatok mesta. Po krásnej siluete pri zapadnutí slnka sme sa vybrali na cestu domov.

Exkurzia sa uskutočnila s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Print Friendly, PDF & Email

Next Post

Tanulmányi kiránduláson Selmecbányán és környékén

hét okt 30 , 2023
A természettudományi versenyeken sikeres diákok és felkészítő tanáraik számára a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács,  a Nemzeti Tehetségprogram, illetve Nagyszombat Megye Önkormányzatának pályázati támogatásából selmecbányai tanulmányutat szervezett 2023. május 29-én.  A  pünkösdhétfőn megvalósult szakmai kiránduláson azok a diákok vettek részt, akik a Felvidék nyugati régiójából kapcsolódtak be, és sikeresen szerepeltek a […]