Ady-ösztöndíj kiírás, 2021

Felhívás

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-21) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.
Az SZMPSZ-hez a komáromi, újvári, lévai, nagykürtösi, rimaszombati, rozsnyói és pozsonyi járásokból várják a pályázatokat.
A MentorTT a dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, losonci, bodrogközi, ungvidéki, tornaljai, kassai, rimaszombati és nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni.
 A pályázat beküldésének határideje meghosszabítva: 2021. november 30.
 Közös postacím:     Regionálne pedagogické centrum
                                 Regionális Pedagógiai Központ,
                                  Zoltána Kodálya 2367/49
                                 P.O.BOX: 270
                                 924 01 Galanta
 A borítékon kérjük feltüntetni: Ady-ösztöndíj
 A pályázat célja
Pénzügyi segítség nyújtása (ösztöndíj) a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű,  a 2020/21-es tanévben 6-13. évfolyamon alapiskola felső tagozaton vagy középiskolában ( alapiskola 6-9. évfolyamán, középiskola 1-4. évfolymán) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.
 Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
 1. a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es tanévben,
 2. b) megyei 1-2., vagyországos 1-4.vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben,
 3. c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
 1. a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
 2. b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;
 3. c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
 A beérkezett ösztöndíjpályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékelik:
–           Pályázati adatlap,
–           Iskolalátogatási igazolás a 2021/22-es tanévben,
–           A 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,
–           A 2020/2021-es tanévben szerzett megyei, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.
–           Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)
–           A 2020/2021-es iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával (a listán kérjük kiemelni a pályázó eredményét) – ez esetben fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.
–           Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy vezetője, vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
–        Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.
Beküldendő dokumentumok listája:
 • Adatlap – 2 eredeti példányban
 • Iskolalátogatási igazolás a 2021/22-es tanévben* – 2 eredeti példányban
 • 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványa – 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve
 • A 2020/2021-es iskolai évben elért eredmények, aktivitások listája. – 2 eredeti példányban
 • Oklevelek, igazolások a 2020/2021-es tanévben elért eredményekről (amennyiben vannak**) – 2 másolati példányban
 • Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban
 • 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 2 eredeti példányban
 • 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 2 eredeti példányban
*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2021/22-es tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.
**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadók.
A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján. 
A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk vagy a www.szmpsz.sk honlapról.
 
További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:
Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com,   tel: 0911 451 024
Hanesz Angelika hanesz@gmail.com  tel: 0904 397 322
Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com  tel0907 111 455
Majer Anna majeranna.szmpsz@gmail.com tel: 0907 623 206
Szabó Judit rpk.ga@szmpsz.sk, tel: 0917 539 964

Dokumentumok:

eredmenyek_listaja_igazolassal

2.sz_melleklet_szandeknyilatkozat-1 (1)

1.sz_melleklet_szocialis-1

adatlap_ady_2021

 

Támogató:

        

Print Friendly, PDF & Email

45 680 thoughts on “Ady-ösztöndíj kiírás, 2021


  Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 31457992 bytes) in /www/doc/www.tehetseg.sk/www/wp-includes/class-walker-comment.php on line 199